Sunday 17th February 2019
Breaking News:
இராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: உங்கள் இராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள விருப்பமா?. 9841164648 என்கிற Whatsapp எண்ணுக்கோ அல்லது bhakthiplanet@gmail.com என்கிற இ-மெயில் முகவரிக்கோ உங்கள் பெயர், இராசி, நட்சத்திர விபரத்தை அனுப்பினால், இராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன் இலவசமாக அனுப்பப்படும்.     Horoscope Consultation for 3 Questions Rs.199 only. Click Here for Details. உங்கள் ஜாதகம் தொடர்பான மூன்று கேள்விகளுக்கு பதில் பெற கட்டணம் ரூ.199 மட்டுமே. விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்.    சந்திரன் கெட்டால் நிம்மதி கெடும் !    தமிழ்நாட்டை புயல் தாக்கும் அபாயம்?    ஆங்கில புத்தாண்டு இராசி பலன்கள் 2019 விரிவான பலன்கள்    பித்ரு தோஷம் குடும்பத்தை அழிக்குமா?    தென்மேற்கும் அதன் குணங்களும்! வாஸ்து கட்டுரை.    குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2018-2019 | Guru Peyarchi Palangal 2018-2019    எங்கேயும், எப்போதும் வெற்றி பெற என்ன வழி?    மனநிம்மதி இல்லாதவர்கள் யார்? ஜோதிட கட்டுரை!    திருமண தடை ஏன்?

Jackie Chan born in the Taurus sign

V.G.Krishnarau, Astrologer

Readers are aware that we have been examining recently horoscopes of famous personalities. But why only the horoscopes of the rich and famous, some might be tempted to ask. The answer is simple. The world is populated with billions of people. They are in all walks of life. Many of them would not have seen any significant improvement either in their living conditions, or in the spiritual sphere.

However, such people must not become depressed on this count. Also, it is precisely for this reason that we delve into the horoscopes of successful people. It is quite possible that if certain facets in your horoscope are like those in the horoscopes of the rich and famous, you too could be similarly benefitted.

You should not be frustrated by defeats and failures. Our Jyotish shastra’s singular aim is to ensure that your self-confidence is boosted and that you succeed in life. There are some sceptics who consider astrology as hocus-pocus, or as a silly piece of superstition. We are not bothered about them. All that astrology does is to point out to you, in advance, the obstacles in front of you, and the ways and means to overcome them. 

Now, let us examine the horoscope of the international star, Mr. Jackie Chan. However, before we study it in-depth, let us look into the yogams, the points of success, in his horoscope. They are:

  • Grahamalika yogam
  • Gejakesari yogam

What is Grahamalika yogam? Well, this yogam bestows on one worldwide fame and riches.

Gejakesari yogam is indicated when Jupiter and Moon come together. The recipient of this yogam would brush aside all obstacles, get rid of difficulties and live like an uncrowned king. Jackie Chan’s horoscope indicates exactly this kind of luck.

It is a well-known astrological axiom that if Saturn is present in the Tenth house in one’s horoscope, or is aspecting it, the possessor of that horoscope will be adored by millions of people around the globe. Saturn, in Jackie Chan’s horoscope, is in a highly exalted state in the Tenth house.

The Fourth house is the indicator of one’s educational career in the horoscope. Not merely education, it also shows the presence or absence of immovable property. It is also the house of one’s mother. Jackie Chan’s horoscope shows that his educational career suffered interruption, because Saturn is aspecting the Fourth house. However, the same Saturn bestowed on Mr. Chan fame and fortune, since he is in an exalted position as the Lord of Lagna.

Mercury, the native of the Ninth house, is sitting in the Second house in Mr. Chan’s horoscope. This means that the recipient prospered because of his unique communication skills. The Third house is the indicator of fame and courage in one’s horoscope. sun, is sitting in the Third house in this horoscope. The sun has bestowed on the actor enormous courage. There is no shortage of fame either.

Sun should have been the native of the Eighth house in Jackie Chan’s horoscope. But he sitting in the Third house from the Lagna. According to astrology, the Third house is a kind of secret house. But a perusal of this reveals that the placement of this planet plays a large part in his successful career. Sun has made him an instant king of all that he surveys.

Venus, is in the Fourth house in Mr. Chan’s horoscope. This placement reveals that the planet would shower benefits (yogam) as he grows in years.

Mr. Chan is also the beneficiary of poorva punya, that is, the merits of his previous births. This is evident from the fact that Jupiter and Moon are together. The combination results in the cashing in of the accumulated punya in this birth. It also ensures that no matter how strong the opposition or how troublesome the hurdles, his enemies will bite the dust.

The Seventh house from the lagna is the marriage house in the horoscope. Moon is the Lord of the Seventh house in Mr. Chan’s horoscope. His marital and family relationships will be good and smooth, since Moon is in the Fifth house. His wife too would have brought in a good deal of wealth. 

The Eleventh house is the house of profit in one’s horoscope. Since Jupiter and Moon are aspecting this house, Mr. Chan will be successful even if he ventures into politics. Ketu is in the Sixth house, while Mars and Rahu reside in the Twelfth house. This indicates that he is a staunch believer in god. He will voluntarily donate to charitable causes. He possesses the quality of mercy, which makes him forgive even his enemies. Like a saint, he will proclaim that everything is the work of the divine. In truth, as mentioned already, he is a great believer in god.

Astrology says that if all the planets are sandwiched between Rahu and Ketu, the bearer of the horoscope comes under Kalasarpa yogam. Success can be achieved only after the age of 32. The progress will be faster after marriage.

Jackie Chan was born in the Taurus. (Rishaba rasi.) Saturn moves from the Fifth house to the Sixth in December. This movement will ensure a period of great success (Rajayogam) for him. Since the Lagna Planet is in the Tenth house, he will cross many a milestone in the entertainment industry. And success is forecast not merely in the entertainment industry. Mr. Chan can expect to be very successful even if he ventures into other businesses, particularly something that deals with machinery.

So dear readers, if your horoscope contains the same successful planetary positions (yogams) as Mr. Jackie Chan’s, you too can hope to achieve success.

 Click For Tamil Version

  For Astrology Consultation Contact: Astrologer, Sri Durga Devi upasakar, V.G.Krishnarau.

 Phone Number: 98411 64648, Chennai, Tamilnadu, India

 More Astrology Articles in English

More Astrology Articles in Tamil

Send your Feedback to: editor@bhakthiplanet.com

CLICK FOR VIDEO PAGE

For Astrology consultation Click Here 

 

 © 2011 bhakthiplanet.com  All Rights Reserved

Posted by on Apr 18 2011. Filed under Astrology, Astrology, Bhakthi planet, English. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

2 Comments for “Jackie Chan born in the Taurus sign”

  1. This is really great that you mention it and write about it. I can really say that I appreciate it.

  2. There aren’t many web sites with info like this man! Bookmarked!

Comments are closed

Loading

Naidu Community Matrimony
Free Register For Naidu Community REGISTER NOW
www.manamakkalmalai.com

Ads by bhakthiplanet.com

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google
© Copyright 2011-2019. All Rights Reserved.| designed & developed by Green Site Tech