Wednesday 24th April 2019
Breaking News:
இராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020 !     Horoscope Consultation for 3 Questions Rs.199 only. Click Here for Details. உங்கள் ஜாதகம் தொடர்பான மூன்று கேள்விகளுக்கு பதில் பெற கட்டணம் ரூ.199 மட்டுமே. விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்.    சந்திரன் கெட்டால் நிம்மதி கெடும் !    தமிழ்நாட்டை புயல் தாக்கும் அபாயம்?    ஆங்கில புத்தாண்டு இராசி பலன்கள் 2019 விரிவான பலன்கள்    பித்ரு தோஷம் குடும்பத்தை அழிக்குமா?    தென்மேற்கும் அதன் குணங்களும்! வாஸ்து கட்டுரை.    குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2018-2019 | Guru Peyarchi Palangal 2018-2019    எங்கேயும், எப்போதும் வெற்றி பெற என்ன வழி?    மனநிம்மதி இல்லாதவர்கள் யார்? ஜோதிட கட்டுரை!    திருமண தடை ஏன்?

Guru Purnima 2018 and the Lunar Eclipse !

Preetha Vijay Krishna

Guru Purnima is celebrated traditionally to thank our spiritual and academic gurus. Guru can be anyone in our life our parents, the school teacher, the Karate master, the yoga master, or just a person met accidentally by whom we have gained some knowledge or the one who shared their wisdom with us.

This tradition follows to show our gratitude to our guru is celebrated on the full moon day (Purnima) which falls in the month (June – July). The Guru Purnima also commemorates the birth anniversary of Veda Vyasa, the author of Mahabharata, the Puranas, and Upansishads and the compiler of the Vedas.

In general, we all are always expecting enlightenment in any form or ways, so always thankful to such a great heart who is readily serving us that enlightenment. And the first Guru as we all know was the Adiyogi, The Lord Shiva. Once while walking through the Himalayas, he decided to become a Guru. On a Guru Purnima, the Adiyogi transformed himself to an Adi guru. His teaching to his disciples went on for many years and when it completed, he had produced seven fully enlightened beings known today as Sapta Rishis.

One among them was Agastya Muni, who was sent South into the Indian Peninsula. He was the most effective in bringing the spiritual process into lives, not mere as teaching, or philosophy or practice but as life itself.

The timings for the Lunar eclipse are 11.54 p.m on July 27, 2018 to 3.54am on July 28, 2018.

The period when the moon is completely engulfed by the Earth’s shadow is one hour and 43 minutes. Making it the longest Lunar eclipse of the century. It will be visible in Asia, Australia, Europe, Africa and South America. It is known as the micro moon eclipse as the moon will be at the farthest point from the earth. The red moon or the blood moon is expected to set around 1am which could last till 2.43am.

Here are some myths and beliefs to be considered during an eclipse. It can be considered superstitious. But, it’s up to you to follow or not. Here are some,

Stop eating two hours before an eclipse.

Eat light and easy to digest foods before eclipse. Turmeric can be added to it for its antibacterial properties.

Don’t carry any cooked food anywhere before an eclipse

However, if pregnant women and the elderly may be in necessity of eating, they should eat light food like dry fruits and raisins to give them energy.

Darbha grass kept in food containers.

Actually, there is a reference to the above hints. During an eclipse, the Sun, Earth and Moon come in one straight line for some time. As a result, the combined magnetic force is strongest. This results in the high tides seen in the ocean.

This has been a customary in the ancient times that if you meditate deeply during the eclipse the bio magnetism in the body will increase caused by the increased celestial magnetic field which will result in achieving better results. We all know that to meditate deeply and achieve a good sensation, we need to be in empty stomach.

Since we used to meditate in groups, it resulted in fasting a few hours before the meditation started. And, after ages the real reason was hidden and we started following them blindly. And now, we have our own questions and not much to tell us our ancient records so everything is just a superstition.

Let’s now reconsider our point of view. We all have started seeking our liberation from our confinements. Confinement here mentioned can be anything we are affected physically or even our mental thoughts confining us from the thought of liberation. So, everyone here is longing for liberation, which is our highest and ultimate goal.

To travel this secluded path, first believe in yourself. So, let’s all believe in nature and the happening of nature is always for us which is eventually for a higher perspective. So, for those of you who are able and trust what you believe, please put in yourself and meditate not for the sake of the Universe but for YOU.

Whatever you desire, bring it up and calmly meditate on that. I know we humans are greedy, Basically, decide on what you want and why you want it. And, it will likely make us happy about getting it.

Source : https://preethapages.blogspot.com/2018/07/guru-purnima-2018-and-lunar-eclipse.html

© 2011-2018 bhakthiplanet.com All Rights Reserved

Posted by on Jul 27 2018. Filed under Bhakthi planet, English, Headlines, Spiritual, உலக செய்திகள், கட்டுரைகள், செய்திகள், முதன்மை பக்கம். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Loading

Naidu Community Matrimony
Free Register For Naidu Community REGISTER NOW
www.manamakkalmalai.com

Ads by bhakthiplanet.com

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google
© Copyright 2011-2019. All Rights Reserved.| designed & developed by Green Site Tech