Sunday 17th February 2019
Breaking News:
இராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: உங்கள் இராசிக்கு எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துக்கொள்ள விருப்பமா?. 9841164648 என்கிற Whatsapp எண்ணுக்கோ அல்லது bhakthiplanet@gmail.com என்கிற இ-மெயில் முகவரிக்கோ உங்கள் பெயர், இராசி, நட்சத்திர விபரத்தை அனுப்பினால், இராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன் இலவசமாக அனுப்பப்படும்.     Horoscope Consultation for 3 Questions Rs.199 only. Click Here for Details. உங்கள் ஜாதகம் தொடர்பான மூன்று கேள்விகளுக்கு பதில் பெற கட்டணம் ரூ.199 மட்டுமே. விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்.    சந்திரன் கெட்டால் நிம்மதி கெடும் !    தமிழ்நாட்டை புயல் தாக்கும் அபாயம்?    ஆங்கில புத்தாண்டு இராசி பலன்கள் 2019 விரிவான பலன்கள்    பித்ரு தோஷம் குடும்பத்தை அழிக்குமா?    தென்மேற்கும் அதன் குணங்களும்! வாஸ்து கட்டுரை.    குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2018-2019 | Guru Peyarchi Palangal 2018-2019    எங்கேயும், எப்போதும் வெற்றி பெற என்ன வழி?    மனநிம்மதி இல்லாதவர்கள் யார்? ஜோதிட கட்டுரை!    திருமண தடை ஏன்?

New Year Astrology Predictions 2016 | Rasi Palan Predictions for 2016

rasi-palan-2016-englishSri Durga Devi upasakar,Astrologer, Sri Durga Devi upasakar, V.G.Krishnarau. Phone Number: 98411 64648, Chennai

V.G.Krishnarau. 

First January 2016 falls on a Friday. Friday is the favourite day of Sri Mahalakshmi. So, the New Year arrives on an excellent day. There is also something unique about the birth-day of this New Year. It bestows Gejakesari yogam, a very unique yogam, uniformly on the people of all the twelve rasis to keep them happy.

The New Year, which begins on Simha rasi, Kanni lagna, Uthiram nakshatram, will be a great year. Mars, and Venus, exchange places, that is, parivarthana, wherein one takes the place of the other. As a result, the country’s industry will progress. Threats from other countries will decrease. The space industry/research will prosper. The needs of the people will be met. Agriculture will flourish.

However, in this very lucky year, Lagna Rahu will be the cause of diseases and ailments. Still, there will not be any major damage, for appropriate measures will be taken to control them. Guru, and Chandra, with the grace of Sri Durga Devi, act positively to bestow yogam, prosperity. No matter how challenging the problem, it will not affect us. May we worship Sri Durga Devi and revel in delight. Our best wishes.

Prediction for the various rasis:

meshamMesha rasi/Aries: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Panchama-sthanam, Fifth house from your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. Therefore, you will be the recipient of unexpected yogam, fortune. Events/matters facing obstacles so far will now take place/come to you. Surya, the lord of the Fifth house, is in the Ninth house. So you have the yogam to buy a house or a piece of land. Ketu in the Twelfth house will enable you to go on pilgrimages. Since Rahu is in the Sixth house, loan problems will come down somewhat. Mercury, in the Tenth house, will enable you to pursue your disrupted studies. You will start new businesses. Sluggish/struggling businesses will get a new lease of life. However, because of the presence of Ashtama Sani, that is, Saturn, in the Eighth house, avoid signing surety and also be careful with your partner. With Sri Durga Devi’s grace, your cup of joy will overflow.

Pariharam for your rasi: Worship Sri Durgai Amman by lighting a lemon lamp on Tuesdays. Also, on any one Tuesday in a month, adorn Sri Durgai Amman with a garland of lemon during Rahu kalam. Favourable winds will blow on your side.

reshabamRishaba/Taurus: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Suka-sthanam of your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. Building construction, if any, which was interrupted, will now be completed with Godspeed. You have the yogam to buy a new vehicle. Auspicious events will take place in the family. You might get job opportunities abroad. Since Mars is in the Sixth house, diseases and ailments that have been troubling you for a long time will disappear. Even your enemies will submit before you. There could be minor problems in the family, as Surya, is in the Ashtama-sthanam, Eighth house. Still, no big harm is foreseen. Rahu is in the Panchama-sthanam. You will benefit through inherited property. Sani, and Sukra, are in the Sapthama-sthanam, that is, the Seventh house. Therefore, partnership business will be profitable. To sum up, the year 2016, with the grace of Lord Muruga/Karthikeya, will lead you to the road of prosperity.

Pariharam for your rasi: Worship Lord Muruga. Visit Tiruttani at least once and perform archana in your name. On Tuesdays, worship Lord Muruga and Mangal (Mars), with fragrant flowers. With the grace of Lord Muruga, the rocks that obstruct your path will turn into pavement-stones and your life will go to a higher level.

methunamMithuna/Gemini: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, move to the Keerthi-sthanam, the Third house from your rasi, the house of fame and success, to bestow on you Gejakesari yogam. Since Gejakesari yogam springs from the Keerthi-sthanam, you will lead a life that will be the envy of those around you. Benefits will come from your brother(s) circle. However, since Rahu is in the Suka-sthanam, you have to take care of your health. Sani, and Sukra, are in the Sixth house. Therefore, success is yours in the work that you undertake. Marriage will take place. An auspicious event will take place in the family. There is also a chance for overseas business opportunities/contacts, since Bhudha, (Mercury), is in the Ashtama-sthanam, Eighth house. You may also get job opportunities abroad. However, since Ketu is in the Tenth house, you have to be patient in the business/work that you do. Do not undertake anything that is beyond your capacity. Worship Lord Vinayaka. Everything good will take place.

Pariharam for your rasi: Adorn Lord Vinayaka with a garland of arugum-pul, Bermuda grass. On Thursdays, visit a temple of Lord Vinayaka, split a coconut into two pieces, pour coconut oil into them and light lamps in it. With Lord Ganesha’s blessings, the work you undertake will not suffer, but will be completed in an instant. Breaking a coconut will bring you additional benefits.

katakamKataka/Cancer: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Dhana-sthanam, the Second house from your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. Therefore, you can turn even sand into gold this year. Expenditure is foreseen for auspicious events in the family. Loan problems will end. New businesses are also foreseen. Good intentions/projects will be fulfilled. Mangal, (Mars), is in the Suka-sthanam. You might have to spend on vehicle(s). You also have the yogam to buy a new vehicle. Sani, and Sukra, are in the Panchama-sthanam, Fifth house. Therefore, do not worry. Litigation, if any, will melt like snow. Financial-inflow will be excellent. Ketu, the gnanakaraka, the lord of knowledge, is in the Bhagya-sthanam. So, with the grace of your Kula deivam, family deity, benefits will come in search of you. However, since Surya, the Kutumbadhipathi, the lord of the family, is in the Sixth house, you are advised not to lend money to anybody in a big way. For the rest, with the grace of your Kula deivam, the year 2016 will be a period of happiness.

Pariharam for your rasi: Perform milk-abishekam, sandalwood-paste and rose-water abishekam to your Kula deivam. Also, perform kumkum-archana, and adorn your Kula-deivam with a cloth. If possible, worship with pongal offering. With the grace of your Kula-deivam, you and your family will be over-whelmed with joy.

simmamSimha/Leo: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in Janma rasi to bestow on you Gejakesari yogam. As a result, you will act with a new wave of energy and enthusiasm. The family will be prosperous. A delayed marriage will take place overcoming obstacles. Since Rahu is in the Dhana-sthanam, you will make your family happy. Mangal, (Mars), is in the Keerthi-sthanam, the domain of fame. Your achievements will be praised by others. You have the yogam to buy property, since Sani, and Sukra, are in the Suka-sthanam. Bhudha, is in the Sixth house. Therefore, there could be some loan problems. Do not bring upon yourself enmity unnecessarily. Avoid restlessness and haste. Reason: Bhudha will nurture these negative qualities. Therefore, you are advised to be cautious.

Pariharam for your rasi: Worship Sukra on Fridays. Worship Sri Perumal/Lord Vishnu on Saturdays. Offer kalkandu, sugar crystals, to Perumal and then eat it as prasad. Also offer curd rice to the extent possible. With God’s grace there will be good turning-points in your life.

kanniKanni/Virgo: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Twelfth house from your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. This yogam will enable you to have business ties overseas, and also get job opportunities. Rahu is in Janma. Do not borrow more than your needs. Confusion/problems in the family will end, as Mangal, (Mars), is in Kutumba-sthanam. Sani, and Sukra, are in the Keerthi-sthanam. Therefore, you have the yogam to buy property. Your studies could be disrupted, as Surya, is in the Suka-sthanam. However, because of God’s grace and Guru’s aspect, you will resume your studies. Bhudha, (Mercury), is in the Panchama-sthanam. As a result, there could be arguments over a hereditary property, which would, however, be sorted out smoothly. Ketu is in the Sapthama-sthanam, Seventh house. Therefore, you have to be a bit cautious in the matter of partnership business. You will incur a loan on account of an auspicious event in the family. With the grace of Lord Shiva, 2016 will be a special year for you.

Pariharam for your rasi: On Mondays, visit a Shiva temple and offer Bilwa leaves to the Lingam. Also, worship Lord Vinayaka with an Arugum pul (Bermuda grass) garland. Offer annadhanam at least to one person on the day of your Janma nakshatram. With God’s grace, all the problems that have been troubling you will disappear and benefits will come to you.

thulamTula/Libra: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the labha-sthanam to bestow on you Gejakesari yogam. Therefore, this Gejakesari yogam will put you firmly on the path of progress. Hereafter, it is a period of yogam, prosperity, for you. There will be changes in the business sector. Employees will have a change of location. There are possibilities too of marriage taking place. However, you have to take care of your health, as Mangal, (Mars), is in the Janma rasi. Do not lose your temper. There could be clashes in the family, due to the presence of Ezharai Sani, that is, Seven-and-a-half years Saturn. You are, therefore, required to maintain silence. Surya, is in the Keerthi-sthanam. Therefore, you will fight and finish the work you have undertaken. Bhudha, (Mercury), is in the Suka-sthanam. As a result, education will be useful for you. The arrival of relatives could be the cause of minor problems. Ketu, in the Sixth house, could lead to sluggishness in litigation, if any. This could be a unique year for you, with the grace of Sri Anjaneya.

Pariharam for your rasi: Visit a temple nearby, on Saturdays, and light a sesame seeds oil lamp for Sani. Also, feed a crow with sesame-seed food every Saturday. Visit a temple for Sri Anjaneya and perform an archana in your name. With God’s grace, you will have a significant life.

viruchikamVrischikam/Scorpio: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Tenth house from your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. Your mind will overflow with joy. Obstacles will be removed. You will accumulate gold and grains. An auspicious event, like marriage, will take place. Surya, is in the Second house, the Dhana-sthanam. As a result, you will incur a lot of expenditure. You should also take care of your health. You will be prone to short-temper, since Mangal, (Mars), is in the Vraya-sthanam. Ketu is in the Panchama-sthanam. Therefore, you will get a chance to go abroad. You could get business and employment opportunities overseas. Since Rahu is in the Eleventh house from your rasi, you will get governmental benefits. Loan problems that have been troubling you so far will disappear. There could be bitterness in your relationship with your brother(s) circle. Therefore, patience should be your watchword in your dealings with your brothers and sisters. With the grace of Lord Muruga, 2016 will signify progress and will also be a year of yogam, prosperity.

Pariharam for your rasi: Worship Lord Muruga. Recite Skanda-Sashti kavacham on Tuesdays. With the grace of Lord Muruga/Karthikeya, you will progress in life.

dhanusuDhanush/Sagittarius: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Ninth house from your rasi to bestow on you Gejakesari yogam. As a result, delayed events will now take place overcoming all obstacles. You will accumulate gold and other materials, and buy a house/piece of land. Surya, is in Janma. As a result, workload will be heavy. Bhudha, (Mercury), is in the Dhana-sthanam. Family expenditure will be heavy. Since Ketu is in the Suka-sthanam, you have to take care of your health. At present, you are going through Vraya-Sani. Therefore, do not have arguments with anybody. Mangal, (Mars), is in Labha-sthanam. All your troubles/drawbacks will turn into achievements. Auspicious events will take place. Rahu sits in the Tenth house and overseas the development of your business. You will have job opportunities. Ensure that you are not burdened by loans. The reason: you are going through the Vraya-Sani phase in the midst of Ezharai Sani, that is, Seven-and-a-half years Saturn. Keep away from all controversies. Benefits through friends are foreseen. With the blessings of Sri Bhairavar, this will be a profitable year for you.

Pariharam for your rasi: Worship Lord Bhairava during Ashtami. Light a milagu, pepper-lamp for Sri Bhairavar on the same day. The Lord will ensure that you get rid of sufferings to make this a joyful and profitable year.

makaramMakara/Capricorn: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Ashtama-sthanam, the Eighth house from your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. Long-pending auspicious events will now take place smoothly. Benefits, like a new vehicle, house/land, will come to you. You will gain benefits through your siblings (brothers and sisters) too. Sani, and Sukra, are in the Labha-sthanam. Therefore, you go up in life step-by-step. Relatives will help you. Since Mangal, (Mars), is in the Jeevana-sthanam, business will grow. New ways will be found to make money. Disrupted studies will resume. Loan problems will come down. Rahu is in the Bhagya-sthanam. There could be problems related to hereditary property. However, litigation, if any, would be successful. Surya, in the Vraya-sthanam, could cause some problems in the family. Therefore, it is advisable to be patient. With the grace of Lord Shiva, our best wishes for a wonderful New Year.

Pariharam for your rasi: Donate food prepared with wheat on Sundays. Worship Sri Surya on Sundays. Recite the Gayatri mantra, the mantra appropriate for Sri Surya, nine times. With the grace of Sri Surya, even disadvantages will turn into advantages, and he will make you shine in life.

kumbamKumbha/Aquarius: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Sapthama-sthanam, Seventh house from your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. Therefore, your desires will be fulfilled. Your touch will turn sand into gold. Events that will bring joy to the family will take place. However, Ketu in Dhana-sthanam will cause expenditure to increase. Similarly, Rahu in the Ashtama-sthanam, the Eighth house, will create enemies. Therefore, you have to be careful in everything. Since Mangal, (Mars), is in Bhagya-sthanam, you will get the means to buy a house or a piece of land. Surya, in the Labha-sthanam, will enable you to progress in education, business and employment. Bhudha, (Mercury), in the Vraya-sthanam, will cause expenditure to increase, due to the arrival of relatives. Take care of your health. You have to be patient in matters relating to your maternal uncle. It could lead to needless confusion. Since Sani, and Sukra, are in the Jeevana-sthanam, benefits will come to you. With the grace of Sri Durgai Amman, the family will be in a state of joy.

Pariharam for your rasi: On Wednesdays, visit a Perumal/Lord Vishnu temple near your house and donate ghee to the extent possible. Let the lamps in the temple shine with light lit by ghee. Your financial status too will go up due to this. Dhoshams, afflictions, will disappear and be replaced by success.

meenamMeenam/Pisces: Hearty best wishes for a happy New Year. In 2016, Guru, and Chandra, come together in the Sixth house from your rasi, to bestow on you Gejakesari yogam. Yours dreams will come true. You will recover whatever you have lost. Auspicious events, like marriage, will take place with great fanfare. Sani, and Sukra, in the Bhagya-sthanam, will give you the yogam to construct a new building. You will get the fortune to buy gold and other materials. You will buy a house/piece of land. Visits of relatives will increase. Debts will disappear. You will get job opportunities. You will get help to resurrect a loss-making business enterprise. Friends will contribute to your yogam, prosperity. Since Bhudha, (Mercury), is in the Labha-sthanam, diseases and ailments will vanish. Surya, in the Tenth house, will shower happiness on you. In general, this is a year in which your cup of joy will overflow.

Pariharam for your rasi: On Sundays, worship Sri Surya with red flowers. Also, on the day of your Janma nakshatram, adorn Sri Surya with a red cloth. Your life will shine brightly.

* * *Bhakthi Planet

TAMIL Version click here…

Send your feedback to: editor@bhakthiplanet.com

For Astrology Consultation Mail to: bhakthiplanet@gmail.com

For Astrology Consultation Contact: Astrologer, Sri Durga Devi upasakar, V.G.Krishnarau.  Phone Number: 98411 64648, Chennai, Tamilnadu, India

http://www.youtube.com/bhakthiplanet

https://www.youtube.com/niranjanachannel

http://www.facebook.com/bhakthiplanet

For Astrology Consultation CLICK Here

Donate© 2011-2015 bhakthiplanet.com  All Rights Reserved

Posted by on Nov 20 2015. Filed under Astrology, Astrology, Bhakthi planet, English, Headlines, Home Page special, Photo Gallery, கட்டுரைகள், கதம்பம், செய்திகள், முதன்மை பக்கம். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Loading

Naidu Community Matrimony
Free Register For Naidu Community REGISTER NOW
www.manamakkalmalai.com

Ads by bhakthiplanet.com

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google
© Copyright 2011-2019. All Rights Reserved.| designed & developed by Green Site Tech